som 5 metalen (Zn, Cu, Pb, Ni, Cr)

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)som 5 metalen (Zn, Cu, Pb, Ni, Cr)
Definitie (nl)somparameter bestaande uit zink (Zn) (7440-66-6), koper (Cu) (7440-50-8), lood (Pb) (7439-92-1), nikkel (Ni) (7440-02-0) en chroom (Cr) (7440-47-3)
Begin geldigheid2021/08/09
Eind geldigheid2100/01/01
WijzigingsnummerW-2105-0020
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
som 5 metalen (Zn, Cu, Pb, Ni, Cr)Categorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
som 5 metalen (Zn, Cu, Pb, Ni, Cr) (Domeinwaarde)Gerelateerdsom 5 metalen (Zn, Cu, Pb, Ni, Cr)
RDF.jpg
Aquo history.png