pekelkreeft

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)pekelkreeft
Definitie (nl)primitief schaaldier
Toelichting (nl)wordt in de aquacultuur zeer vaak gebruikt als levend voer voor vislarven.
Bronwww.vliz.be
Synoniem (nl)Artemia salina
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
pekelkreeftCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png