atol

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)atol
Definitie (nl)ringvormig of hoefijzervormig koraaleiland
Toelichting (nl)oorspronkelijk gevormd rondom een "seamount", een onderzeese berg van vulkanische oorsprong.
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
atolBreder
atolCategorie van
atolHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
koraal (Begrip)Heeft onderdeelatol
RDF.jpg
Aquo history.png