maatgevende lage waterstand (beroepsvaart)

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)maatgevende lage waterstand (beroepsvaart)
Definitie (nl)de waterstand die gemiddeld 1% van de tijd wordt onderschreden
Toelichting (nl)Op kanalen en gestuwde rivieren is dit in de regel het minimum stuw- of kanaalpeil. Tijdvak is een langjarige periode van tenminste 10 jaar
AfkortingMLW
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
maatgevende lage waterstand (beroepsvaart)Categorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png