klapbrug

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)klapbrug
Definitie (nl)brug draaibaar om een horizontale as.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
klapbrugBreder
klapbrugCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Klapbrug (Domeinwaarde)Gerelateerdklapbrug
RDF.jpg
Aquo history.png