beheerder

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)beheerder
Definitie (nl)publiekrechtelijke instantie of (rechts) persoon die toeziet op de instandhouding o.a. van een waterstaatswerk.
BronWoordgebruik bij Waterschappen, C. Euser, Heemraad Waterschap IJsselmonde, 1985
Label (de)verwalter
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beheerderBreder
beheerderCategorie van
beheerderGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Beheerder (Domeinwaarde)Gerelateerdbeheerder
beheer (Begrip)Gerelateerdbeheerder
beheerder (Domeinwaarde)Gerelateerdbeheerder
beheerderoordeel (Begrip)Gerelateerdbeheerder
beheersregister (Begrip)Gerelateerdbeheerder
waterstaatswerk (Begrip)Gerelateerdbeheerder
RDF.jpg
Aquo history.png