beleidsvisie recreatietoervaart nederland

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)beleidsvisie recreatietoervaart nederland
Definitie (nl)beleidsvisie uitgebracht door de SRN, Stichting Recreatietoervaart Nederland in 1997 en in 2000.
AfkortingBRTN
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beleidsvisie recreatietoervaart nederlandCategorie van
beleidsvisie recreatietoervaart nederlandGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beleid (Begrip)Gerelateerdbeleidsvisie recreatietoervaart nederland
RDF.jpg
Aquo history.png