pontondraaibrug

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)pontondraaibrug
Definitie (nl)brug bestaande uit op het water drijvende pontons, welke bij opening om een verticale as worden verplaatst.
Label (en)pontoonturning bridge
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
pontondraaibrugBreder
pontondraaibrugCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Pontondraaibrug (Domeinwaarde)Gerelateerdpontondraaibrug
RDF.jpg
Aquo history.png