bun

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bun
Definitie (nl)afgesloten deel van het ruim dat in open verbinding staat met het buitenwater
Toelichting (nl)Hierin kan de vangst levend bewaard kan worden.
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bunCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
On-field burning of stubble, straw,... (Domeinwaarde)Gerelateerdbun
Other (phytosanitary,...) (Domeinwaarde)Gerelateerdbun
Other (preservation of seeds,...) (Domeinwaarde)Gerelateerdbun
RDF.jpg
Aquo history.png