ecologische waterkwaliteit

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)ecologische waterkwaliteit
Definitie (nl)kwaliteit van het water die voldoet aan de eisen van de plaatselijke flora en fauna.
Toelichting (nl)Van nature is het belangrijkste onderscheid in ecologische waterkwaliteit het zoutgehalte.
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ecologische waterkwaliteitCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png