aantal

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aantal
Definitie (nl)een bepaalde hoeveelheid als resultaat van een telling
Label (en)number
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aantalBreder
aantalCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aantal inwoners equivalenten (Begrip)Brederaantal
Aantal (Domeinwaarde)Gerelateerdaantal
Aantal per lengte (Domeinwaarde)Gerelateerdaantal
Aantal vrijheidsgraden behorend bij het golfrichtingspectrum (Domeinwaarde)Gerelateerdaantal
RDF.jpg
Aquo history.png