bemonsteringsmethode

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bemonsteringsmethode
Definitie (nl)wijze waarop een monster genomen is, ten behoeve van een later uit te voeren analyse.
Toelichting (nl)Vaak is dit de verwijzing naar een document, bijvoorbeeld een NEN-norm, voorschrift of protocol, waarin de toegepaste methode is beschreven
BronUvW, 1996: DONAR
Label (en)sampling method
Label (de)probenamhmeverfahren
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bemonsteringsmethodeCategorie van
bemonsteringsmethodeGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
mengmonster (Begrip)Brederbemonsteringsmethode
steekmonster (Begrip)Brederbemonsteringsmethode
bemonsteren (Begrip)Gerelateerdbemonsteringsmethode
waardereeks (Begrip)Gerelateerdbemonsteringsmethode
RDF.jpg
Aquo history.png