put

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)put
Definitie (nl)verticale waterdichte constructie, toegepast om leidingen aan te sluiten, van richting of niveau te veranderen, om toegang te verschaffen aan personeel en/of apparatuur voor inspectie en onderhoud, en om beluchting en ventilatie mogelijk te maken
Toelichting (nl)Een put kan een toegangsmogelijkheid tot een gas-, water- of rioolwaterleiding vormen.
BronNCS
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
putBreder
putCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aflaatput (Begrip)Brederput
afsluiterput (Begrip)Brederput
aftapput (Begrip)Brederput
appendagekelder (Begrip)Brederput
bronwaterput (Begrip)Brederput
centrifugaatput (Begrip)Brederput
contacttank (Begrip)Brederput
drainageput (Begrip)Brederput
filtraatput (Begrip)Brederput
inspectieput (Begrip)Brederput
stuwput (Begrip)Brederput
zinkput (Begrip)Brederput
On-field burning of stubble, straw,... (Domeinwaarde)Gerelateerdput
Other (phytosanitary,...) (Domeinwaarde)Gerelateerdput
Other (preservation of seeds,...) (Domeinwaarde)Gerelateerdput
Put (Domeinwaarde)Gerelateerdput
infrastructuur (Begrip)Heeft onderdeelput
infrastructuur (Begrip)Smallerput
RDF.jpg
Aquo history.png