evaporiet

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)evaporiet
Definitie (nl)wateroplosbare minerale sedimenten of zoutafzettingen ontstaan door de evaporatie van zout water in zeeën of zoutwatermeren
Toelichting (nl)Haliet (keukenzout) en gips zijn enkele voorbeelden van evaporieten.
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
evaporietCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png