Waterketen_functienaam

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector.


Domeinwaarden

Domeinwaarden vervallen

Domeinwaarden incl. vervallen

Eigenschappen

Id1044
VoorkeurslabelWaterketen_functienaam
Definitie (nl)Deze domeintabel bevat de functienamen die gangbaar zijn in de zuiveringswereld. Een functienaam is een min of meer beschrijvende naam van de functie die een onderdeel heeft. Deze domeintabel kan door systemen zoals Z-Info gebruikt worden als lijst van toegestane functienamen.
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatiewww.ihw.nl
Is open domeinN
Begin geldigheid28-01-2016 00:00:00
Eind geldigheid01-01-2100 00:00:00
Datum gewijzigd20-03-2020 00:00:00
MetadataId, Codes, Omschrijving, Groep, Symbool, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd

Categorie van


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Waterketen_functienaam gebruikt worden:

  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Codes (Aquo-code)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Groep (Groep binnen domeinwaarde)
  • Symbool (Symbool representatie)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Aquo history.png
Search.png
Rdf.jpg
CSV.jpg
JSON.png