diepzee

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)diepzee
Definitie (nl)het gedeelte van de zee dat dieper dan vijfhonderd meter is.
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
diepzeeBreder
diepzeeCategorie van
diepzeeGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
abyssaal (Begrip)Gerelateerddiepzee
abyssale vlakte (Begrip)Gerelateerddiepzee
abyssopelagische zone (Begrip)Gerelateerddiepzee
bathypelagisch (Begrip)Gerelateerddiepzee
bathyscaaf (Begrip)Gerelateerddiepzee
bathysfeer (Begrip)Gerelateerddiepzee
RDF.jpg
Aquo history.png