bergboezem

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bergboezem
Definitie (nl)een door kades omsloten gebied langs een rivier, waar in geval van hoge waterstanden water in kan stromen dat tijdelijk vastgehouden kan worden (water wordt dus opgeborgen in de boezem).
Toelichting (nl)Meestal worden hier polders voor gebruikt.
BronAA en Maas
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bergboezemGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
hoogwater (rivier) (Begrip)Gerelateerdbergboezem
rivier (Begrip)Gerelateerdbergboezem
waterberging (Begrip)Gerelateerdbergboezem
RDF.jpg
Aquo history.png