ijzer

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)ijzer
Definitie (nl)twee- en driewaardig ijzer-ion (opgelost)
AfkortingFe2+ , Fe3+
Label (en)iron
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ijzerCategorie van
ijzerGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bank (Begrip)Gerelateerdijzer
ijzer (Domeinwaarde)Gerelateerdijzer
ijzer (Domeinwaarde)Gerelateerdijzer
ijzer (Domeinwaarde)Gerelateerdijzer
RDF.jpg
Aquo history.png