international association of marine aids and lighthouse authorities

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)international association of marine aids and lighthouse authorities
Definitie (nl)organisatie die zich bezig houdt met de bebakening van vaarwegen.
Toelichting (nl)Is o.a. verantwoordelijk voor het IALA-A / B stelsel van betonning op zee. Het IALA-A stelsel geldt voor Europa en sluit aan bij het SIGNI. IALA-A is het Europese systeem, waarbij rood aan bakboord blijft - IALA-B is het Amerikaanse systeem, waarbij de rode boeien zich aan stuurboord bevinden.
AfkortingIALA
Label (en)International Association of Marine Aids and Lighthouse Authorities
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
international association of marine aids and lighthouse authoritiesCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png