bruinvis

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bruinvis
Definitie (nl)dolfijnachtig zeezoogdier, behorend tot de Onderorde der Tandwalvissen (Odontoceti)
Toelichting (nl)Het meet een lengte van maximaal 2 meter en een gewicht van 60 kg. Komt ook in de Noordzee voor.
Bronwww.vliz.be
Synoniem (nl)phocaena phocaena
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bruinvisCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png