verkeersmanager

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)verkeersmanager
Definitie (nl)een van de onderscheiden rollen binnen netwerkmanagement. De Verkeersmanager zorgt voor maximale benutting van bestaande infrastructuur op netwerkniveau. De Verkeersmanager vertegenwoordigt hiermee de belangen van de weggebruiker.
Label (en)traffic manager
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
verkeersmanagerCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png