afsnijden

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)afsnijden
Definitie (nl)beëindigen van de teelt door het wegtrekken van de vis.
Toelichting (nl)rood-voor-afsluitingsfase of RVA-fase
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afsnijdenCategorie van
afsnijdenHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
visserij (Begrip)Heeft onderdeelafsnijden
visserij (Begrip)Smallerafsnijden
RDF.jpg
Aquo history.png