sproeiwater

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)sproeiwater
Definitie (nl)niet drinkbaar water dat gebruikt wordt als proceswater of voor schoonmaakactiviteiten. Het kan bijvoorbeeld gaan om bedrijfswater en bronwater.
BronNCS
Begin geldigheid2016/01/14
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
sproeiwaterCategorie van
sproeiwaterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bedrijfswater (Begrip)Gerelateerdsproeiwater
proceswater (Begrip)Gerelateerdsproeiwater
RDF.jpg
Aquo history.png