som trans-1,2-di-, tri- en tetrachlooretheen

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)som trans-1,2-di-, tri- en tetrachlooretheen
Definitie (nl)somparameter bestaande uit trans-1,2-dichlooretheen (156-60-5), trichlooretheen (tri)(79-01-6) en tetrachlooretheen (per) (127-18-4)
Begin geldigheid2021/08/05
Eind geldigheid2100/01/01
WijzigingsnummerW-2107-0015
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
som trans-1,2-di-, tri- en tetrachlooretheenCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
som trans-1,2-di-, tri- en tetrachlooretheen (Domeinwaarde)Gerelateerdsom trans-1,2-di-, tri- en tetrachlooretheen
RDF.jpg
Aquo history.png