alginaat

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)alginaat
Definitie (nl)een product dat in industriële hoeveelheden wordt verkregen van celwanden van gedroogde bruinwieren.
Toelichting (nl)Wordt voor zijn colloïdale eigenschappen gebruikt in o.a. roomijs, papier, verven, wondverbanden en cosmetica.
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
alginaatCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png