appendage

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)appendage
Definitie (nl)apparaat waarvan het gebruik onverbrekelijk verbonden is met een leiding
BronAquo, RfC Leidingbeheer
Begin geldigheid2011/07/25
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
appendageCategorie van
appendageGerelateerd
appendageHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
appendagekelder (Begrip)Gerelateerdappendage
debietmeter (Begrip)Heeft onderdeelappendage
duiker (Begrip)Heeft onderdeelappendage
inspectieput (Begrip)Heeft onderdeelappendage
kathodische bescherming (Begrip)Heeft onderdeelappendage
leiding (Begrip)Heeft onderdeelappendage
mangat (Begrip)Heeft onderdeelappendage
mantelbuis (Begrip)Heeft onderdeelappendage
overkluizing (Begrip)Heeft onderdeelappendage
transportstelsel (Begrip)Heeft onderdeelappendage
zakbaak (Begrip)Heeft onderdeelappendage
debietmeter (Begrip)Smallerappendage
duiker (Begrip)Smallerappendage
inspectieput (Begrip)Smallerappendage
kathodische bescherming (Begrip)Smallerappendage
leiding (Begrip)Smallerappendage
mangat (Begrip)Smallerappendage
mantelbuis (Begrip)Smallerappendage
overkluizing (Begrip)Smallerappendage
transportstelsel (Begrip)Smallerappendage
zakbaak (Begrip)Smallerappendage
RDF.jpg
Aquo history.png