automatic identification system.

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)automatic identification system.
Definitie (nl)het is een navigatiesysteem dat helpt om schepen snel te localiseren en te identificeren.
Toelichting (nl)Een AIS-zender op een schip zendt periodiek statische (o.a. IMO nummer, naam, afmetingen, type schip), dynamische (o.a. positie, koers, snelheid), maar ook reisgebonden informatie (o.a. diepgang, bestemming) uit naar andere schepen en naar de wal.
AfkortingAIS
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
automatic identification system.Breder
automatic identification system.Categorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png