dukdalf

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)dukdalf
Definitie (nl)zware, houten paalconstructie in een haven die dient om aan te meren of om de vaargeul aan te duiden.
Toelichting (nl)Een enkele paal noemt men meerpaal.
Bronwww.scheldenet.nl
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
dukdalfCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
borden/masten (Begrip)Brederdukdalf
RDF.jpg
Aquo history.png