aquatic sciences and fisheries abstracts

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aquatic sciences and fisheries abstracts
Definitie (nl)internationaal informatiesysteem van de Wereldvoedselorganisatie ("FAO")
Toelichting (nl)Bevat een index en samenvattingen van alle wetenschappelijke, technologische en beheersgebonden publicaties met betrekking tot het mariene en het zoetwatermilieu.
AfkortingASFA
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aquatic sciences and fisheries abstractsCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png