hoogte vervangende damwand

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)hoogte vervangende damwand
Definitie (nl)de hoogte van de bovenzijde van de vervangende damwand ter plaatse van de leidingkruising in meter ten opzicht van het normaal amstersdam peil
Toelichting (nl)Een vervangende damwand dient de functie van de waterkering over te nemen indien een leiding zou falen (lekkage en of breuk) ter plaatse van de dijkkruising. Het dijklichaam kan wegspoelen, maar de vervangende damwand zorgt voor voldoende waterkeringhoogte om het land te beschermen tegen het buitenwater.
BronRFC W-0911-019
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
hoogte vervangende damwandCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png