voortraject

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)voortraject
Definitie (nl)een stap in de te volgen procedure inzake de aanvraag tot verlening, wijziging of intrekking van een vergunning, zoals in de wet (Rivierenwet, Wet 1891, WVOW en AWB) is voorgeschreven.
BronRWS-A, 1997 / RWS-R, 1996: Voorstudie WVO-INFO, Bijlage 12, pag. 41 (aangepast).
Label (de)vortraject
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
voortrajectCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png