pulsproportie

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)pulsproportie
Definitie (nl)vast ingestelde hoeveelheid of tijd waarna een monster wordt genomen bij proportionele bemonstering
Toelichting (nl)Bij volume- (m3 per puls) of tijdsproportionele (min per puls) bemonstering van (afval)water wordt een verzamelmonster samengesteld uit deelmonsters die worden genomen telkens nadat het ingestelde volume is gepasseerd of de ingestelde tijd is verstreken. Het systeem geeft dan een puls als teken dat er een deelmonster moet worden genomen.
Bronnaar NEN 6600-1:2019
Begin geldigheid2021/11/26
Eind geldigheid2100/01/01
WijzigingsnummerW-2107-0013
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
pulsproportieCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
tijdsproportionele bemonstering (Begrip)Brederpulsproportie
volumeproportionele bemonstering (Begrip)Brederpulsproportie
Pulsproportie (Domeinwaarde)Gerelateerdpulsproportie
RDF.jpg
Aquo history.png