gemaal

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)gemaal
Definitie (nl)een gemaal dient in principe om water van een laag peil naar een hoog peil te brengen, waarvan de noodzaak kan liggen in wateroverschot aan de lage kant (afvoer) of in waterbehoefte in het gebied aan de hoge kant (aanvoer).
Toelichting (nl)Het betreft hier alleen het verplaatsen van oppervlaktewater. Het gemaal kan ook bij gelijke peilen of laag verhang van hoog naar laag peil ingezet worden.
BronCultuurtechnisch vademecum, 1988
Label (en)pumpstation
Label (de)pumpwerk , schöpfwerk
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
gemaalBreder
gemaalCategorie van
gemaalGerelateerd
gemaalHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
centrifugaal- of radiaalpomp (Begrip)Bredergemaal
rioolgemaal (Begrip)Bredergemaal
1d-gemaal (Begrip)Gerelateerdgemaal
Gemaal (Domeinwaarde)Gerelateerdgemaal
Gemaal (Domeinwaarde)Gerelateerdgemaal
bemalen (Begrip)Gerelateerdgemaal
pomp (Begrip)Heeft onderdeelgemaal
watersysteem (Begrip)Heeft onderdeelgemaal
pomp (Begrip)Is onderdeel vangemaal
pomp (Begrip)Smallergemaal
watersysteem (Begrip)Smallergemaal
RDF.jpg
Aquo history.png