hoofden

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)hoofden
Begin geldigheid2016/01/21
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
stroomkrib (Begrip)Gebruik voorhoofden
Hoofden (Domeinwaarde)Gerelateerdhoofden
stroomkrib (Begrip)Gerelateerdhoofden
RDF.jpg
Aquo history.png