bathypelagisch

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bathypelagisch
Definitie (nl)organismen leven in de waterkolom tussen 2000 en 4000 meter diepte, nabij de diepzeebodem.
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bathypelagischCategorie van
bathypelagischGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
diepzee (Begrip)Gerelateerdbathypelagisch
organisme (Begrip)Gerelateerdbathypelagisch
RDF.jpg
Aquo history.png