endocriene verstoorders

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)endocriene verstoorders
Definitie (nl)chemische stoffen die de werking van natuurlijke hormonen nabootsen.
Toelichting (nl)Voorbeelden van endocrienverstorende chemische stoffen zijn dioxines, PCB's, fenolen en verscheidene pesticiden (waarvan de belangrijkste DDT is).
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
endocriene verstoordersCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png