beweegbare brug

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)beweegbare brug
Definitie (nl)brug waarvan de verbinding over het water deels of geheel tijdelijk onderbroken kan worden teneinde doorvaart mogelijk te maken.
Toelichting (nl)De volgende typen kunnen worden onderscheiden: - basculebrug / - draaibrug / - hefbrug / - klapbrug / - ophaalbrug / - pontonbrug / - pontondraaibrug / - rolbrug / - rolbasculebrug
BronVan A-nummer tot Zweepmast, C.R.O.W., maart 1995
Label (de)beweglichte brücke
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beweegbare brugBreder
beweegbare brugCategorie van
beweegbare brugGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bascule brug (Begrip)Brederbeweegbare brug
draaibrug (Begrip)Brederbeweegbare brug
hefbrug (Begrip)Brederbeweegbare brug
klapbrug (Begrip)Brederbeweegbare brug
ophaalbrug (Begrip)Brederbeweegbare brug
pontonbrug (Begrip)Brederbeweegbare brug
pontondraaibrug (Begrip)Brederbeweegbare brug
rolbascule brug (Begrip)Brederbeweegbare brug
rolbrug (Begrip)Brederbeweegbare brug
bediening (Begrip)Gerelateerdbeweegbare brug
RDF.jpg
Aquo history.png