anadroom

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)anadroom
Definitie (nl)trekvis die in zout water leeft en in zoet water paait.
Toelichting (nl)Naam voor waterdieren die tijdens de paaitrek vanuit zee het zoete water van de rivieren intrekken om daar kuit te schieten, bv de driedoornige stekelbaars
BronMarechal, P., Woordenwijzer Ecologie. Reaal Uitgevers, Lisse, 1991.
Synoniem (nl)anadrome vis
Label (de)anadrome
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
anadroomCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png