zone

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)zone
Definitie (nl)deel van een dijkprofiel bij de bepaling van de stabiliteit - binnen een zone wordt dezelfde mate van veiligheid vereist voor alle bezwijkvlakken die binnen de zone intreden.
Label (en)zone
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
zoneCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1-mijlszone (Begrip)Brederzone
RDF.jpg
Aquo history.png