exoot

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)exoot
Definitie (nl)een uitheems organisme, dat zich heeft gevestigd in een land waar het oorspronkelijk niet vandaan komt
Toelichting (nl)vaak als gevolg van (al dan niet opzettelijke) menselijke actriviteit. Voorbeelden van aquatische exoten in de Benelux zijn de roodwangschildpad, de Chinese wolhandkrab en de Japanse oester.
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
exootCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Exoten (Domeinwaarde)Gerelateerdexoot
RDF.jpg
Aquo history.png