bermstrook

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bermstrook
Definitie (nl)de afstand die een schipper veiligheidshalve aanhoudt tussen zijn vaarstrook en de teenlijn van de oever
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bermstrookCategorie van
bermstrookGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
oever (Begrip)Gerelateerdbermstrook
schipper (Begrip)Gerelateerdbermstrook
vaarstrook (Begrip)Gerelateerdbermstrook
vaartuig (Begrip)Gerelateerdbermstrook
RDF.jpg
Aquo history.png