som vertakte perfluorhexaansulfonzuur-isomeren

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)som vertakte perfluorhexaansulfonzuur-isomeren
Definitie (nl)somparameter van perfluorhexaansulfonzuur-isomeren waarvan de C6-alkylgroep vertakt (niet-lineair) is
Toelichting (nl)van de anionische perfluorhexaansulfonzuur-isomeren is (L_)PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) de bekendste representant. De C6-alkylgroep in (L_)PFHxS is lineair. Isomeren met een vertakte C6-alkylgroepen worden als groep geanalyseerd omdat ze lastig van elkaar te onderscheiden zijn.
BronNV/JM/MONO(2006)15 OECD Environment, Health and Safety Publications Series on Risk Management No. 21 "Lists of PFOS, PFAS, PFOA, PFCA, Related Compounds and Chemicals that may degrade to PFCA" (as revised in 2007)
Begin geldigheid2017/11/06
Eind geldigheid2100/01/01
WijzigingsnummerW-2106-0012
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
som vertakte perfluorhexaansulfonzuur-isomerenCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
som vertakte perfluorhexaansulfonzuur-isomeren (Domeinwaarde)Gerelateerdsom vertakte perfluorhexaansulfonzuur-isomeren
RDF.jpg
Aquo history.png