waterakkoord

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)waterakkoord
Definitie (nl)akkoord tussen waterkwantiteitsbeheerders (of eventueel ander openbaar gezag met een waterstaatkundige taak) die water afvoert naar of uit de bij elkaar in beheer zijnde oppervlaktewateren.
Toelichting (nl)Een waterakkoord bevat bepalingen omtrent de wijze waarop de beheerders de af- en aanvoer van water ten opzichte van elkaar in het belang van de waterhuishouding regelen.
BronInformatie- analyse operationeel beheer: technisch rapport
Label (en)water agreement
Label (de)wasserübereinkommen
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterakkoordBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
waterakkoord (Domeinwaarde)Gerelateerdwaterakkoord
RDF.jpg
Aquo history.png