trajectsnelheid

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)trajectsnelheid
Definitie (nl)maatlat voor de kwaliteit van de verkeersafwikkeling. In het NVVP wordt uitgegaan van minimaal 60 km/uur tijdens werkdagen gedurende het drukste uur.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
trajectsnelheidCategorie van
trajectsnelheidGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bereikbaarheid (Begrip)Gerelateerdtrajectsnelheid
RDF.jpg
Aquo history.png