meetnorm

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)meetnorm
Definitie (nl)gehanteerde norm voor de maximale belasting op een bepaald milieubelastend aspect
Toelichting (nl)De normen die gehanteerd worden bij het toetsen van de resultaten die voortvloeien uit metingen. De normen kennen de volgende dimensies:- ze worden voor elke relevante parameter afzonderlijk vastgesteld- ze zijn voor één fysiek meetpunt van kracht- ze bep
BronGWL
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
meetnormBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
BOOM-richtlijn zuiveringslib (Begrip)Bredermeetnorm
grenswaarde (Begrip)Bredermeetnorm
interventiewaarde (Begrip)Bredermeetnorm
richtwaarde (Begrip)Bredermeetnorm
streefwaarde (Begrip)Bredermeetnorm
toetsingswaarde (Begrip)Bredermeetnorm
RDF.jpg
Aquo history.png