(1-ethyldecyl)-benzeen

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen en de daarbij horende domeinwaarden.


Eigenschappen

Voorkeurslabel(1-ethyldecyl)-benzeen
Omschrijving(1-ethyldecyl)-benzeen
Id4946
Codes1C2yC10yBen
GroepChemischeStof
Begin geldigheid2013-08-07
Eind geldigheid2014-01-20
CASnummer2400-00-2
StatusVervallen

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
(1-ethyldecyl)-benzeenBreder


RDF.jpg
Aquo history.png