KRWhydromorfologische_parameter

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector.


Domeinwaarden

Domeinwaarden vervallen

Domeinwaarden incl. vervallen

Eigenschappen

Id424
VoorkeurslabelKRWhydromorfologische_parameter
Definitie (nl)Uit: Handboek Hydromorfologie, RWS WD (2007.006)
Reden beeindigingRfC W-1509-0002
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatiewww.ihw.nl
Is open domeinN
Begin geldigheid07-10-2011 00:00:00
Eind geldigheid16-02-2018 00:00:00
Datum gewijzigd07-10-2011 00:00:00
XSDAquo-domein_typehydromorfologischeparameter_2013.xsd
MetadataCodes, Omschrijving, Groep, Id, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd

Categorie van

Gerelateerd


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel KRWhydromorfologische_parameter gebruikt worden:

  • Codes (Aquo-code)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Groep (Groep binnen domeinwaarde)
  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Aquo history.png
Search.png
Rdf.jpg
CSV.jpg
JSON.png