maatgevend schip

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)maatgevend schip
Definitie (nl)grootste schip dat de desbetreffende vaarweg vlot en veilig kan bevaren
Toelichting (nl)De vaarwegbeheerder stelt de afmetingen van het maatgevende schip vast
Label (en)design ship
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
maatgevend schipCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png