doorlaatwerk

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)doorlaatwerk
Definitie (nl)een constructie in een dijklichaam, waar het water bij werking van de overlaten of bij dijkdoorbraken wordt doorgelaten
BronUvW: BOKWA, Dijkgis
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
doorlaatwerkBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Doorlaatwerk (Domeinwaarde)Gerelateerddoorlaatwerk
RDF.jpg
Aquo history.png