vaarwegnummer

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)vaarwegnummer
Definitie (nl)het nummer van een vaarweg of haven volgens de Wegwijzer voor de Binnenscheepvaart
Toelichting (nl)Het nummer voor vaarwegen bestaat uit drie cijfers of als A-nummer' bestaande uit drie cijfers, eventueel gevolgd door 'één letter' of 'één letter + één cijfer' of 'één letter + één cijfer + één letter'
Label (en)waterway number
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
vaarwegnummerCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png